tablet

iPad ve Tabletlerin Fotoğrafa Getirdikleri

Günümüzden yaklaşık 7.000 bin yıl evvel (8. yy) Yunanlıların ve Romalıların mum kaplı tabletleri...